Lokalita 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' predstavuje portál certifikovaný Národným inšpektorátom práce, má schválenú formu aj obsah vzdelávania a záznamy o školení vystavené na tejto lokalite sú rovnako platné ako záznamy o školení vystavené pri prezenčnom školení. Lokalita 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' je profesionálnou lokalitou s dlhou tradíciou pre profesionálnych partnerov a vhodná aj pre inštitúcie s častým alebo veľkým náborom novych zamestnancov.

Prečo sa školiť u nás?

1. sme tím odborníkov z daných oblastí spolupracujúci s didaktickými pracovníkmi, pedagógmi a právnikmi

2. školeniam formou elearningu na profesionálnej úrovni sa venujeme už od roku 2009 a preškolili sme tisíce zamestnancov rôznych veľkých organizácií alebo firiem

3. školíme len to, čo je naozaj potrebné

4. neobmedzujme vás časovo prístupmi do kurzov ani ak už nie ste aktívny zákazník

5. váš vlastný podnikový kurz alebo interné smernice implementujeme na lokalitu do 48 hodín s nastavením právomocí prístupu ku kurzom zamestnancov a lokalita 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' sa tak rýchlo stane podnikovým vzdelávacím centrom a vaši zamestnanci vedia byť zo všetkého potrebného preškolení na jednom mieste

6. akékoľvek kurzy vám vieme spracovať aj vo vybranom svetovom jazyku

7. miestne podmienky organizácie potrebné ku kurzom BOZP, OPP (vnútorné predpisy a pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarny štatút príjemcu služieb, požiarne poplachové smernice a evakuačné plánu objektov, zoznam miest príjemcu služieb so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru atď.) vám vypracujeme grátis