Časté otázky o kurzoch


Časté otázky o kurzoch


Ponúkate všetky povinné školenia BOZP, OPP v súlade s platnou legislatívou?
Lokalita 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' predstavuje online e-learningový vzdelávací portál, ktorý je primárne určený na efektívne a cenovo výhodné zabezpečenie povinných školení BOZP, OPP a vodičov referentov pre administratívnych zamestnancov. Systém poskytuje moderné a vysoko-efektívne riešenie vzdelávania zamestnancov.
Áno, e-learningová forma školenia a obsah našich kurzov povinných zo zákona v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre administratívnych pracovníkov je schválená Národným inšpektorátom práce v rámci oprávnenia na výchovu vzdelávanie č. VVZ-0163/08-01.1.
E-lerningová forma školenia a obsah kurzov povinných zo zákona v oblasti ochrany pred požiarmi pre administratívnych pracovníkov vyhovuje požiadavkam na e-learningové vzdelávanie stanovených Prezídiom Hasičského a záchranného zboru.

Aké sú legislatívne požiadavky na opakovanie povinných školení BOZP, BOZP - vodiči referenti a OPP?
BOZP pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov - najmenej raz za 2 roky
BOZP pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov - vodiči referenti - najmenej raz za 2 roky
OPP pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov - najmenej raz za 2 roky

Aký doklad o absolvovaní povinných školení BOZP, BOZP - vodiči referenti a OPP získam?
Výstupom BOZP školení a BOZP školení vodičo referentov je Záznam o oboznámení zamestnanca. Forma a obsah záznamu je v súlade s vyhláškou č. 356/2007 Z.z. a záznam bol taktiež schválený Národným inšpektorátom práce.
Výstupom OPP školení je Záznam o vykonanom školení zamestnanca o ochrane pred požiarmi, ktorého forma a obsah je v súlade s vyhláškou č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

Ako dlho mám prístup ku kurzom?
Obsah všetkých kurzov v našej ponuke je vám k dispozícii nepretržite, kým máte platné konto na lokalite 'www.vzdelavacie-kurzy.sk'. Aj po absolvovaní kurzov si jednoducho po prihlásení môžete jednotlivé témy kurzu opätovne prehrať a osviežiť si tak nadobudnuté vedomosti.

Ak mám otázky, na ktoré sa mi nepodarilo nájsť odpovede vo výklade kurzu, kto mi poradí?
Okrem nepretržitého prístupu k výkladu kurzov máte k dispozícii aj odborné poradenstvo. Všetky otázky tykajúce sa BOZP, OPP a školenia vodičov vám zodpovie autorizovaný špecialista. Svoje otázky môžete položiť kedykoľvek počas celej doby prístupu k vašim kurzom.