Časté otázky o systéme


Časté otázky o systéme


Čo sú 'www.vzdelavacie-kurzy.sk'?
Lokalita 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' predstavuje online e-learningový vzdelávací portál, ktorý je primárne určený na efektívne a cenovo výhodné zabezpečenie povinných školení BOZP, OPP a vodičov referentov pre administratívnych zamestnancov. Systém poskytuje moderné a vysoko-efektívne riešenie vzdelávania zamestnancov.

Ako môžeme časovo a hlavne finančne zefektívniť proces školenia svojich zamestnancov?
Lokalita 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' je zárukou vysoko-efektívneho spôsobu vzdelávania za zlomok ceny oproti klasickej prezenčnej forme školenia. Náš e-learningový systém vám ušetrí finančné prostriedky a čas vašich zamestnancov, ktorý môžu venovať svojej práci. Lokalita 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' umožňuje vašim zamestnancom študovať kurz v ľubovoľnom čase, ktorý im vyhovuje, pričom si sami určujú vlastné tempo študovania kurzu. Jeho kvalita je garantovaná tímom renomovaných odborníkov a nezávisí iba od kvality prezentujúceho školiteľa.

Čo potrebujú moji zamestnanci, aby sa mohli školiť prostredníctvom vášho vzdelávacieho portálu?
Pre využívanie všetkých našich služieb potrebujete len počítač alebo tablet alebo telefón s pripojením na Internet.

Môžem využiť e-learning aj na školenie zamestnancov, ktorých súčasťou pracovnej náplne je aj vedenie motorového vozidla (firemného auta)?
Áno, lokalita 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' ponúka školenia určené administratívnym pracovníkom, ktorých náplňou práce je aj vedenie motorového (referentského) vozidla.

Zamestnávam zahraničných pracovníkov, sú vaše kurzy dostupné aj v cudzom jazyku?
Áno, všetky užívateľské časti systému (kurzy, zamestnanecké prostredie, zasielané správy, záznamy o absolvovaní školení, atď.) sú odborne spracované taktiež v anglickom jazyku.

Aké iné výhody poskytuje váš portál?
Využitím služieb nášho portálu získate pohodlný prístup k povinným zákonným školeniam BOZP, OPP a školeniu vodičov bez toho, aby ste museli kohokoľvek kontaktovať, či organizovať stretnutie kôli prezenčnému školeniu vašich zamestnancov. Okrem kurzov, ktorých obsah je pre vašich zamestnancov k dispozícii neobmedzene 24h denne, majú absolventi kurzu k dispozícii odborné poradenstvo. Všetky otázky týkajúce sa BOZP, OPP a školenia vodičov zodpovedá náš autorizovaný špecialista. Zamestnanci môžu kedykoľvek položiť otázky, ktoré ich zaujímajú a na ktoré pri prezenčnom školení zväčša neostáva čas alebo im v tom bráni ostych. Samozrejmosťou je aj aktualizačno-informačný servis, pomocou ktorého budete informovaní o legislatívnych zmenách a náležitostiach z nich vyplývajúcich.

Kto vytvára kurzy, ktoré ponúkate?
Pri vytváraní kurzov spolupracujeme s renomovanými odborníkmi a didaktickými pracovníkmi, ktorí sú zárukou odbornej garancie obsahu kurzov a taktiež s profesionálmi z oblasti IT, práva alebo jazykov.

Potrebujem mať kontrolu nad priebehom školení, dokáže mi to váš systém zabezpečiť?
Umožníme vám prístup ku komplexnej správe školení prostredníctvom tzv. firemného administrátora (manažér, či iná vami určená zodpovedná osoba). Získate plnú kontrolu a dohľad nad priebehom školení. Okrem prihlasovania a odhlasovania zamestnancov do kurzov môžete jednoducho sledovať všetky prehľady a štatistiky. Samozrejmosťou je aj prístup k záznamom o absolvovaní kurzov, platbám, profilom, podpore atď.

Dokážete upraviť vzhľad vášich kurzov v súlade s našou firemnou identitou?
Áno, dokážeme prispôsobiť kurzy podľa vašich požiadaviek. Vytvoríme pre vás e-learningové rozhranie v súlade s vašou firemnou identitou (firemné farby, logo, slogan atď.) bez extra poplatkov.

Ponúkate možnosť vloženia vlastných firemných kurzov do vášho portálu?
Áno, ponúkame možnosť implementácie kurzov s ľubovoľnou témou. Môžete umiestniť všetky vaše interné školenia na portál 'www.vzdelavacie-kurzy.sk' a získate tak komplexný a efektívny firemný e-learningový vzdelávací systém.

Je možné vytvoriť aj kurz na mieru?
Kurzy na kľúč vám vytvoríme priamo podľa vašich podkladov a požiadaviek. Navrhneme metodiku a didaktické spracovanie, autorskú grafiku, multimediálne prvky, rôzne otázky a zaujímavosti z praxe. Vytvoríme kurz vhodný pre e-learningovú formu štúdia, teda vizuálnu produkciu v kombinácii s textom čo je optimálna forma učenia.

Mám záujem o vaše kurzy, ako mám ďalej postupovať?
Ak máte záujem o naše online kurzy a služby, prosím, kontaktujte nás TU a radi vám zodpovieme na vaše otázky.