Rýchly kontakt

*Správa


Technická podpora: support(at)vzdelavacie-kurzy.sk

Infolinka: +421 02/45 527 083

Kontaktná osoba:

Ing. Ján Štefko, +421 903 753 917
Email: info(at)vzdelavacie-kurzy.sk

Korešpondenčná adresa:

Majger Slovakia, s.r.o.
Hviezdna 38
821 06 Bratislava

Organizátor kurzov a odborný zástupca

Organizátor kurzov OPP na základe oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 01.01 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov ev. čís. : VVZ-0163/08-01.1 s rozšírením o formu e - learningu ( súhlas NIP – list AK/2010/00044, nip/2010/07994 zo dňa 04.10.2010 ) – podľa novely zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 27 ods. 12 sa oprávnenie na výchovu a vzdelávanie sa vydáva na neurčitý čas.Ing. Ján Štefko
Majger Slovakia, s.r.o.
Černyševského 15
851 01 Bratislava

Lektori

Ing. Ján Štefko - autorizovaný bezpečnostný technik, ABT – ev. č. ABT -000125-06 – posledná aktualizácia bola v dňoch 14.11.-16.11.2023 a platí na 5. rokov
TPO – č. 1/54/2019 bez časového obmedzenia – posledná aktualizácia 27.11.-29.11.2023 a platí na 5. rokov