1 užívateľ (zamestnanec) = 1 licencia zahrňujúca prístup k počtu kurzov podľa uvedenej ponuky, odbornú lektorskú podporu a automatický aktualizačný a informačný servis.

Kurzy BOZP a OPP musia povinne zo zákona obsahovať časť popisujúcu miestne podmienky organizácie a vnútorné predpisy a pravidlá vydané zamestnávateľom (napr. bezpečné pracovné postupy, rozmiestnenie hasiacich prístrojov), ktoré vám vypracujeme bezplatne.

Ponúkame možnosť implementácie vašich vlastných kurzov do systému vzdelávacích kurzov (z firemných materiálov) s ľubovoľnou témou pre školenia zamestnancov.

Vytvoríme pre vás aj individuálny kurz na kľúč. Cena takto zostaveného kurzu je stanovená dohodou v závislosti od jeho rozsahu, náročnosti, požiadaviek na grafiku a pod.

Pri odbere počtu licenciíCena za licenciu - preškolenie (bez DPH)
BEZPEČNOSŤ PRÁCE PRE ZAMESTNANCOV A VEDÚCICH ZAMESTNANCOV (ADMINISTRATÍVA)
120 €
2 - 515 €
6 - 1010 €
11 - neobmedzene7 €
OCHRANA PRED POŽIARMI PRE ZAMESTNANCOV A VEDÚCICH ZAMESTNANCOV
120 €
2 - 515 €
6 - 1010 €
11 - neobmedzene7 €
BEZPEČNOSŤ PRÁCE (ADMINISTRATÍVA) + VODIČI REFERENTI PRE ZAMESTNANCOV A VEDÚCICH ZAMESTNANCOV
120 €
2 - 515 €
6 - 1010 €
11 - neobmedzene7 €
Ceny kurzov pre firmy s väčším počtom zamestnancov sa vždy stanovujú individuálne.

Ostatné službyCena
Implementácia vlastných podnikových kurzovdohodou
vytvorenie individuálneho kurzu na kľúčdohodou