Všetky kurzy

Kurz: FIRE SAFETY IN THE WORKPLACE FOR EMPLOYEES - kurz anglicky

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so súčasnými legislatívnymi predpismi upravujúcimi problematiku ochrany pred požiarmi (ďalej len OPP) a komplexne predstaviť pravidlá požiarnej bezpečnosti. Kurz je v anglickom jazyku.
Cieľovou skupinou tohto vstupného a periodického školenia OPP sú všetci administratívni pracovníci.
Kurz je zo zákona povinné opakovať minimálne raz za 2 roky.
Forma a obsah kurzu je spracovaný v súlade s aktuálne platnou legislatívou a vyhovuje požiadavkám Prezídia Hasičského a záchranného zboru. Osnova zahŕňa tieto témy:

Fire Safety Regulations   Basic Concepts   General Fire Safety Principles   Employee Obligations   Company Obligations   Fire Guards   Education and Training   Fire Safety Documentation   Fire Prevention Control   Fire-Technical Equipment   Burning   The most common causes of fire emergence   What to do in the event of a fire?   Personal and Material Assistance   Firefighting   Evacuation   Important Telephone Numbers   Miestne podmienky