Všetky kurzy

Kurz: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TRAINING COURSE FOR EXECUTIVE EMPLOYEES - kurz anglicky

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so súčasnou legislatívou a ostatnými predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Kurz je v anglickom jazyku.
Cieľovou skupinou tohto vstupného a periodického školenia BOZP sú vedúci administratívni pracovníci - VaVZ 01.1.
Kurz je zo zákona povinné opakovať minimálne raz za 2 roky.
Forma a obsah kurzu je spracovaný v súlade s aktuálne platnou legislatívou a je schválený Národným inšpektorátom práce. Učebnú osnovu kurzu si môžete pozrieť TU. Osnova zahŕňa tieto témy:

Safety Regulations   The Force of Law No. 124/2006   Basic Concepts in Safety   General Principles of Prevention   Evaluation of Risks   Employment relationship and working time   Employer’s Basic Obligations   Employees’ Rights and Duties   Preventive and Protective Services   Occupational Health Service   Medical Check-Ups – Work Categorization   Upbringing and Education   Personal Protective Equipment   Work Accident   Job-Related Illness   Working Environment   Work Equipment   Technical Equipment Safety   Electrical Equipment   Health and Safety Signs   Dealing with Loads   Working Conditions for Women   Juvenile employees' work   Display Units   Employment Stress   Working Away from the Employer's Premises   Important Telephone Numbers   State-Based Occupational Health and Safety Surveillance   Miestne podmienky