Všetky kurzy

Kurz: OCHRANA PRED POŽIARMI PRE ZAMESTNANCOV

Pozrite si video ukážku kurzu:

Pre správne zobrazenie tohto obsahu potrebujete naištalovať Flash player. Adobe flash player si môžete stiahnuť a nainštalovať kliknutím na ikonu Get Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so súčasnými legislatívnymi predpismi upravujúcimi problematiku ochrany pred požiarmi (ďalej len OPP) a komplexne predstaviť pravidlá požiarnej bezpečnosti.
Cieľovou skupinou tohto vstupného a periodického školenia OPP sú všetci administratívni pracovníci.
Kurz je zo zákona povinné opakovať minimálne raz za 2 roky.
Forma a obsah kurzu je spracovaný v súlade s aktuálne platnou legislatívou a vyhovuje požiadavkám Prezídia Hasičského a záchranného zboru. Osnova zahŕňa tieto témy:

Predpisy OPP   Základné pojmy   Všeobecné zásady zabezpečovania OPP   Povinnosti zamestnancov   Povinnosti organizácií   Protipožiarne hliadky   Výchova a vzdelávanie   Dokumentácia OPP   Protipožiarna kontrola   Požiarne zariadenia   Horenie   Najčastejšie príčiny vzniku požiaru   Čo robiť v prípade požiaru   Osobná a vecná pomoc   Zdolávanie požiaru   Evakuácia   Tiesňové volania   Miestne podmienky