Ponuka online kurzov BOZP, školenie vodičov referentov


BOZP, školenie vodičov referentov, schválené národným inšpektorátom práceE-learningová forma školenia a obsah kurzov povinných zo zákona v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre administratívnych pracovníkov je schválená Národným inšpektorátom práce v rámci oprávnenia na výchovu vzdelávanie č. VVZ-0163/08-01.1.

Naša ponuka BOZP kurzov:

Bezpečnosť pri práci

pre zamestnancov - administratívni pracovníci

čítať viac
Bezpečnosť pri práci

Bezpečnosť pri práci

pre vedúcich zamestnancov - administratívni pracovníci

čítať viac
Bezpečnosť pri práci

Bezpečnosť pri práci

pre zamestnancov - administratívni pracovníci - vodiči referenti

čítať viac
Bezpečnosť pri práci

Bezpečnosť pri práci

pre vedúcich zamestnancov - administratívni pracovníci - vodiči referenti

čítať viac
Bezpečnosť pri práci

Všetky BOZP kurzy ponúkame aj v anglickom jazyku:

Health & Safety in the Workplace

pre zamestnancov - administratívni pracovníci

čítať viac
Health & Safety in the Workplace

Health & Safety in the Workplace

pre vedúcich zamestnancov - administratívni pracovníci

čítať viac
Health & Safety in the Workplace

Health & Safety in the Workplace

pre zamestnancov - administratívni pracovníci - vodiči referenti

čítať viac
Health & Safety in the Workplace

Health & Safety in the Workplace

pre vedúcich zamestnancov - administratívni pracovníci - vodiči referenti

čítať viac
Health & Safety in the Workplace

Pozrite si video o kvalite a spôsobe spracovanie našich kurzov:

Pre správne zobrazenie tohto obsahu potrebujete naištalovať Flash player. Adobe flash player si môžete stiahnuť a nainštalovať kliknutím na ikonu Get Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Spracovanie našich e-learningových kurzov:

e-learningové kurzy spracované profesionálmiObsahová stránka kurzov je spracovaná profesionálmi z daných oblastí v spolupráci s didaktickými pracovníkmi a pedagógmi. Autorská vizuálna produkcia dopĺňa kurzy o rôzne multimediálne prvky. Kurzy poskytujú ideálnu kombináciu atraktívnej grafiky, animácii a textu.
súčasťou online bozp kurzov sú aj príklady z praxeSúčasťou výkladu kurzu sú príklady z praxe a rôzne zaujímavosti z vybraných oblastí. Jednotlivé témy kurzu sú doplnené otázkami na zamyslenie.
Získajte komplexnú kontrolu nad online školeniami bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a dohľad nad priebehom online školení BOZP a OPPKomplexnosť kurzov je zabezpečená prepojením textu s príslušnou legislatívou a právnymi predpismi formou odkazov.
automatické dopĺňanie legislatívnych zmien v BOZP a OPPKu kurzom poskytujeme automatické monitorovanie legislatívnych zmien a následnú aktualizáciu obsahu jednotlivých kurzov.
lektorský dohľad pre BOZP kurzyPoskytujeme nonstop odborný lektorský dohľad, t.j. zamestnanec ma k dispozícii lektora a môže mu posielať otázky aj mimo termínov školení.
záverečné overovanie vedomostí formou testu - online BOZPVýsledkom úspešného záverečného overenia vedomostí je Záznam o absolvovaní kurzu, ktorý je v súlade so všetkými platnými legislatívnymi požiadavkami.
BOZP kurzy online aj online školenie vodičov refentov v anglickom jazykuKurzy sú dostupné pre vašich zamestnancov aj v anglickom jazyku. Všetky užívateľské časti systému (kurzy, zamestnanecké rozhranie, zasielané správy, záznamy o absolvovaných školeniach, atď.) sú odborne spracované v oboch jazykoch.
BOZP školenia na mobilných zariadeniachKurzy sú spracované v responzívnom dizajne, školenia je možné absolvovať napr. aj na mobilnom telefóne cestou do práce.